CANLI TV;ONLİNE TV
  Martin Paj
 
1.Bəzən mənəvi dəyərlərə
önəm verən az qala tək insan
olduğunu görəndə onlara
tüpürmək istəyirsən, ona görə
yox ki, əqidən belədir, ya da bunu
ləzzət almaq üçün edirsən,
sadəcə, ona görə ki, iblisin hər
yerdə özünü evindəki kimi hiss
etdiyi cəhənnəmdə mələk olmaq
adama ağır gəlir. 
#MartinPaj

2
.Misal üçün, qarışqa
yuvasındakı daxili nizam-intizam
bizim cəmiyyətindəkin dən qat-
qat səmərəlidir, ancaq heç bir
qarışqa Sorbonnoda kafedra
müdiri deyil. 
#MartinPaj

3.O artıq dəfələrlə əmin
olmuşdu ki, "intellekt" sözü daim
tam cəfəngiyyatı gözəl və dürüst
ifadə edib inandırıcı şəkildə
təqdim etmək bacarığıdır, insan
ağlı isə öz yolunu o qədər azıb ki,
bəzən qatı intellektual
olmaqdansa, debil olmaq
yaxşıdır.
Ağıl öz sahibinə bədbəxt, tənha
və yoxsul edir.
#MartinPaj 

 
  Bugün 3 ziyaretçi (14 klik) kişi burdaydı!